Psikiyatrist Dr. Ünal Yılan – Psikolog Hülya ZANBAK
Telefon: (0224) 23 23 600

Aile Terapisi Nedir? Bursa A4 Psikiyatri Yanıtlıyor.

Aile terapisi danışanı bir çift ve bebekleri.

Bursa A4 Psikiyatri’de verilen terapi hizmetleri arasında aile terapisi de yer almaktadır.

 Aile terapisi veya aile danışmanlığı, bir ailenin genel sağlığını ve işleyişini etkileyen belirli konuları ele almak ve danışanların ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirmek için tasarlanan bir tedavi şeklidir. Aile üyelerinin geçirdiği zor zamanlarda, ailenin o dönemi en az hasar ile ve en iyi sonuçlarla atlatmasına yardımcı olmayı amaçlar.

Aile terapisinde, bilişsel terapi, davranış terapisi, kişilerarası terapi veya diğer bireysel terapi türlerinden teknikler ve egzersizler kullanabilir. Bu tekniklerden hangilerinin kullanılacağı aile terapisti tarafından tamamen danışanların özelliklerine, sorunlarına ve neye ihtiyaç duyduklarına göre belirlenir.

Aile terapisi, bir kişinin semptomlarını yalnızca o kişiye bağlı olarak değil, beraber yaşadığı ve derin bağlarının bulunduğu insanların üzerindeki yansımaları da göz önüne alarak değerlendirebileceği için daha hatasız sonuçlar çıkarabilir. Ayrıca bazı durumlarda kişinin dahil olduğu grup, bu grubun karmaşık etkileşimleri, bu etkileşimlerin nasıl oluştuğu, kişinin bu grupta yerinin tam olarak ne olduğunu anladıktan sonra tanı koymak, problemleri ortaya çıkarmak, bunları çözmek ve dolayısıyla kişiye ve aileye yardımcı olmak çok daha kolay olacaktır.

Bir şirketin içindeki bir çalışandaki problemlerin tüm şirketin başarısını etkileyebileceği gibi, ailedeki bir bireyin problemleri hem kısa hem uzun vadede tüm aileyi etkileyecektir. Örneğin davranış problemleri olan ve depresyon belirtileri gösteren bir ergenin sorunlarının sebebi, ebeveynlerinin evliliklerindeki sorunları ve bunu istemsizce çocuklarına yansıtması ile ilgili olabilir. Fakat terapist yalnızca “problemli genci” görürse ve onunla çalışırsa, bu problemlerin asıl kaynağı olan ailesel sorunları gözden kaçırabilir ve bu yüzden kullandığı teknikler ve tedavi çok etkili olmayacaktır.

aile terapisi, sorunları aşmak için alınan bir destektir

Aile terapisi veya danışmanlığında “aile” teriminin mutlaka akrabalık anlamına gelmediği de atlanmaması gereken önemli bir nokta. Aile terapisi bağlamında aile, kişinin hayatında uzun vadede destekleyici bir rol oynayan kişi ya da kişiler anlamına gelir. Bu kişi çok yakın bir arkadaş, romantik bir partner veya uzaktan bir akraba olabilir ve bu kişilerin her zaman aynı evde yaşaması ya da kan bağı olması gerekmez. Yine de, çocuklardaki davranışsal ya da duygusal sorunlar aile terapistini ziyaret eden danışanların arasında en yaygın sebeplerden biridir. Genellikle çocuğun davranışsal sorunları kendisinden kaynaklanan bir sebep olmaktan çok ailedeki bir takım bozuklukların ve iletişim kopukluklarının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple bu gibi durumlarda yalnızca çocuğun terapiye gitmesi çok da etkili olmayacaktır. Bunun yerine tüm aile bireylerinin katıldığı aile terapisi daha uygun olacak, daha iyi ve kalıcı sonuçlar verecektir.

Aile Terapisinin Amacı ve Faydaları Nelerdir?

Aile terapisinde kişiler, bir profesyonelin rehberliği ile güvenli ve kontrollü bir ortamda kendi problemleri ve bunların nasıl çözülebileceği üzerine yoğunlaşırlar.  aile terapisinin en temel faydaları şunlardır :

 • Gelişmiş ve çözüm odaklı iletişim
 • Ailede kişisel sınırların, kalıpların ve dinamiğinin bireylerce daha iyi anlaşılması
 • Etkin sorun çözme yeteneği
 • Aile bireylerinin birbirleriyle sağlıklı bir şekilde empati kurabilmesi
 • Bireyler arası daha az çatışma
 • Öfke kontrolünü sağlama

Bursa A4 Psikiyatri’de aile terapisi ile 8 temel kazanımı hedefleriz:

 1. Destekleyici bir aile ortamı oluşturmak
 2. Aile bireylerinin birbirine güven duymasını sağlamak
 3. Aile bireyleri arasında dürüstlüğü sağlamak
 4. Büyük bir değişim ya da kriz sonrası aile bireylerini tekrar bir araya getirmek
 5. Aile bireylerinin birbirini affetmesine yardımcı olmak
 6. Uzun süre ayrı yaşamış bireylerinin tekrar bir aile olduklarını hissetmelerine yardımcı olmak
 7. Eşler arasındaki çatışmaların çözümüne ve çocukları etkilememesine yardımcı olmak
 8. Aile içindeki stresi azaltarak bireylere daha kaliteli bir yaşam sunmak

Bunlara ek olarak, aile terapisi iletişim problemleri, tartışmaların yapıcı bir sonuca bağlanması ve problemleri etkili bir şekilde çözme dahil olmak üzere, sağlıklı aile işleyişi için gerekli olan becerileri kazandırabilir ve geliştirebilir. Ailenin her bir üyesi için bu becerilerin geliştirilmesi, aile sorunlarının üstesinden gelmede başarı potansiyelini artırır.

Biyolojik aile, evlat edinildiğimiz aile ya da koruyucu aile olsun, hepimiz hayata bir ailenin parçası olarak başlıyoruz. Doğumumuzdan itibaren sahip olduğumuz ailemiz, ilk anlarımızdan son nefesimize kadar hayatımızın her yönünü etkiliyor.

Aile kim olduğumuzu, ileride kim olacağımızı iyi ya da kötü yönden etkiler. Sıkça kullandığımız kelimeleri, kişiliğimizin bir parçası haline gelen geleneklerimiz ve alışkanlıklarımızı, etrafımızdaki dünyayı nasıl algıladığımıza kadar varoluşumuzun temeli ailemize direkt ya da dolaylı yoldan bağlıdır.

psikoloğu ile aile terapisi oturumunda bir danışan

İnsan ilişkilerinde ilk deneyimimiz olan aile ilişkilerinde, başka bir insanı nasıl seveceğimizi, sevgimizi nasıl göstereceğimizi ve başka insanlarla genel olarak nasıl ilişkiler kuracağımızı öğreniriz. Eğer birbiriyle sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilen bir ailede doğduysanız, çok büyük bir ihtimalle diğer insanlarla rahat şekilde iletişim kurarak ilişkilerinizi sağlıklı bir şekilde derinleştirmede çok sıkıntı çekmezsiniz. Eğer genel olarak sorunlu ve iletişim sorunları olan bir ailede doğduysanız, çok büyük bir ihtimalle hayatınızın ilerleyen zamanlarındaki ilişkilerinizde de çeşitli sorunlar yaşayacağınız ve oluşturduğunuz bağları devam ettirmekte zorluklarla karşılaşacağınız bir gerçek. Bu, kişi için her ne kadar zor bir durum olsa da düzeltilemeyecek bir problem değil. Hemen her aile bazı dönemlerde çeşitli sorunlarla karşılaşmakta ve bu sorunları en az hasarla çözmeye çalışmakta.

Aile terapisi size, ailenin diğer bireyleriyle rahatça iletişim kurabileceğiniz, yüzleştiğiniz sorunları efektif bir şekilde beraberce çözebileceğiniz sağlıklı bir aile yapısı kurmanız ve bunu devam ettirebilmeniz için bir yol sunar.

 Uzman Klinik Psikolog Hülya OKYAY ZANBAK, aile terapisi için danışan kabulune başlamıştır.

Aile Terapisti Kimdir?

Ailenin ihtiyaçlarına göre aile terapistinin birçok farklı rolü üstlenmesi gerekebilir. Her terapist farklı yöntemler ve tedavi tekniklerine sahip olsa da genellikle aşağıdaki konularla başa çıkmada uzmandırlar:

 • Depresyon ve anksiyete bozuklukları
 • Aile içi şiddet
 • Eşler arası geçimsizlik
 • Kısırlık ve bununla başa çıkma
 • Çocuk ve ergen davranış problemleri
 • Madde bağımlılığı ve bunun aile üzerindeki etkileri

Bir aile terapisti :

 • Aile bireylerinin diğer bireylerle nasıl etkileşim içine girdiği ve iletişim kurduğunu gözlemler
 • Çiftin beraberliğin her aşamasında sağlıklı bir romantik ilişkiyi devam ettirmesine yardımcı olur
 • Ailenin gizliliğine önem verir
 • Aile içindeki bireylerin psikolojik bozukluklarını teşhis eder ve gerekli tedavileri sağlar, gerekirse başka uzmanlara yönlendirir
 • Çiftler arasındaki ilişki problemlerini yapıcı bir şekilde değerlendirir ve çözer
 • Boşanma veya değer verilen bir bireyin ölümü gibi anlarda aileye rehberlik eder
 • Sorunlu davranışları gözlemler ve aileye açıklayarak kişinin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri sunar
 • Problematik alışkanlıklar ve tepkileri sağlıklı alternatiflerle değiştirmeye yardımcı olur

Bu işlevleri yerine getirmek için gerekli donanıma sahip olmak adına bir aile terapisti genellikle psikolojik danışma, psikoloji, sosyoloji veya sosyal çalışma alanında lisans derecesi alır.

Kısaca özetlemek gerekirse aile terapisi, ailenizi parçalayan ya da mutsuz eden herhangi bir zihinsel, duygusal veya psikolojik problemi çözmek için bir profesyonelle birlikte çalışmaktır. Aile terapisi, bir ailenin sağlıklı bir yaşam için birlikte çalışmasına yardımcı olmak ve aile üyeleri arasındaki iletişimi geliştirmede yardımcı olmayı amaçlamaktadır.