Psikiyatrist Dr. Ünal Yılan – Psikolog Hülya ZANBAK
Telefon: (0224) 23 23 600
  • Grup terapisi, etkin bir psikoterapi uygulamasıdır.

    Grup terapisi 3- 20 kişiden oluşan, uygun şekilde seçilmiş hasta ve/veya danışanlara uygulanan bir tedavi biçimidir. İnsanlar küçük ve geniş gruplar halinde yaşar ve etkileşimlerde bulunurlar. Adeta içinde yaşanılan toplumun bir minyatürünü sağlayan grup psikoterapilerinde, hastalar/ danışanlar, kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlama, tanıma ve kendilerini değiştirme, geliştirme fırsatı bulurlar.

  • Bursa A4 Psikiyatri'de aileler için terapi seçenekleri sunulmaktadır.

    Aile terapisi veya aile danışmanlığı, bir ailenin genel sağlığını ve işleyişini etkileyen belirli konuları ele almak ve danışanların ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirmek için tasarlanan bir tedavi şeklidir.

  • Psikoterapi esnasında bir psikolog ve danışanı

    Bursa A4 Psikiyatri Merkezi’nde psikiyatrist ve uzman psikologlarla bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir. Bireysel Psikoterapi Nedir? Bireysel psikoterapi, bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını sağlayan tekniklerin genel adıdır. Daha olgun ve uygun bir ruhsal denge sağlamak amacı doğrultusunda zihinsel ve duygusal bozukluk gösteren hastalarla düşünce ve duygu alışverişi kurularak yürütülen bir tedavi bilim ve sanatıdır.