Bursa’da Psikolog Se癟imi – Tavsiyeler

Yaad覺覺m覺z hayat 繹ylesine kalabal覺k ve karma覺k ki, 癟ou insan bu d羹zenin i癟inde bocal覺yor ve psikolojik destek almaya ihtiya癟 duyuyor. Bu noktadaise yine bir karmaa i癟inde bulabiliyor kendisi. Daha 繹nce b繹yle bir giriimde bulunmayan veya bu konuda olumsuz bir deneyime sahip kii;Psikolou nas覺l se癟mek gerekir? , Hangi konularda destek al覺nabilir? gibi sorular ile kar覺 kar覺ya kal覺yor.

襤te biz de psikoloa gitme niyeti olan ama akl覺ndaki soru iaretleri y羹z羹nden karars覺z kalan kiiler i癟in rehber niteliinde bir yaz覺 kaleme ald覺k.Bu yaz覺m覺zda dan覺anlar taraf覺ndan en s覺k sorulan sorular覺 yay覺nlamaya ve deinebildiimiz kadar konuya deinmeye 癟al覺t覺k. Faydal覺 olmas覺 dileiyle.
Uzm. Klinik Psikolog H羹lya ZANBAK

Psikolog Se癟iminde Bilinmesi Gerekenler

Bilgi 癟a覺n覺n pek 癟ok olumlu etkisinin yan覺nda bilgi kirlilii gibi bir fenomenle de m羹cadele ettiimiz ger癟eini g繹z 繹n羹ne alarak, her konuda olduu gibi dan覺acak bir psikolog se癟imi yaparken de olduk癟a dikkatli olmak gerekmektedir.

Yanl覺 y繹nlendirmelere kar覺 tetikte olun.
eitli sertifikasyon programlar覺 ile kiisel geliim uzman覺, yaam ko癟u vb. 羹nvanlar覺n覺 kullanan kiiler pek 癟ok zaman klinik psikolog deillerdir ve psikolojik destek vermek ile yetkili kiiler olma 繹zellii ta覺mazlar.

T羹rkiye Cumhuriyeti kanunlar覺na g繹re, tedavi yetkisi hekim olan psikiyatristlere aittir.
Bunun yan覺nda, klinik psikologlar ald覺klar覺 4 y覺ll覺k psikoloji eitimine ek olarak,lisans羹st羹 eitimide alan psikologlard覺r. Klinik psikoloji alan覺nda eitim alan ve uzmanlaan kiiler, psikiyatrist denetim ve g繹zetiminde 癟al覺t覺覺 takdirde efektif bir tedavi salanmaktad覺r.

Sizin i癟in en iyi psikolou Nas覺l Bulabilirsiniz?

Dan覺anlar覺n kendileri i癟in “en iyi” veya “en uygun” olduunu d羹羹nd羹羹 psikolou bulabilmesi i癟in 癟ok y繹nl羹 bir arat覺rmada bulunmalar覺n覺 tavsiye ediyoruz. Aa覺da bahsettiimiz 羹癟 temel kaynaa bavurularak dan覺anlar覺n kendi profiline uygun psikolog bulabileceini d羹羹n羹yoruz.

 1. Devlet hastaneleri

  Pek 癟ok ilimizde olduu gibi Bursada da devlet hastanelerinde faaliyet g繹steren klinik psikologlar mevcuttur. Bu kiilere ulaman覺n basit yolu hastaneler hakk覺nda internetten iletiim bilgilerini bulmak ve telefon ile arayarak ve 繹n bilgi almakt覺r. Baz覺 hastanelerin online randevu sistemleri psikolog se癟imi bursasayesinde psikoloun uygun olduu zamanlara 繹nceden rezervasyon yapt覺rmak da m羹mk羹n olabilmektedir.

 2. Dan覺an Tavsiyeleri

  Psikolog se癟imi i癟in 癟evrenizde daha 繹nce psikologtan destek alm覺 kiilerden tavsiye alabilirsiniz.
  rnein, yak覺n 癟evrenizden daha 繹nce bir psikolog ile olumlu deneyim yaam覺 kiilerden yard覺m alabilir ve tavsiyeye bal覺 olarak terapilere balayabilirsiniz.
  襤nsanlar yak覺n 癟evrelerindeki kiilerle ayn覺 psikoloa gitmenin gizlilik a癟覺s覺ndan sorun olabileceini d羹羹nebilirler ancakgizlilik prensibinedeniyle asl覺nda bunun hi癟 bir sak覺ncas覺 olmad覺覺n覺n bilinmesi gerekir. Bu y羹zden, tan覺d覺覺n覺z kiilerin memnun olduu, takdir ve tavsiye ettii bir psikolog varsa mutlaka g繹r羹menizi 繹neririz.

 3. Bireysel psikologlar ve web siteleri

  Bir dier alternatif ise bireysel psikologlara bavurmakt覺r. Bunun i癟in 癟eitli yollar mevcuttur. Bunlardan biri internet arat覺rmas覺d覺r. eitli arama motorlar覺nda Bursa psikolog veya Bursa klinik psikolog gibi aran覺lan, konuyu 繹zetleyen terimlerin kullan覺lmas覺 sizi bir癟ok sonuca ulat覺rabilmektedir.
  襤nternet arat覺rmas覺 sonucunda web sitelerini inceleyerek size uygun olduunu d羹羹nd羹羹n羹z psikologlar覺 deerlendirmeye alabilirsiniz.
  1956 y覺l覺nda 襤stanbulda kurularak faaliyete ge癟en Psikoloji Dernei imdilerde hemen her ilde faaliyet g繹stermektedir. Psikolog aray覺覺 esnas覺nda Psikologlar Dernei Bursa ubesi 羹yelerine bak覺labilir. Bu 羹yeler i癟erisinden bir psikolog se癟imi yapabilabilir. Dier iller i癟in de ayn覺 durum ge癟erlidir.

Bursa’da Klinik Psikolog

Klinik Psikolog Kimdir?

Klinik psikolog, kiilerin psikolojik durumlar覺n覺 detayl覺 bir bi癟imde incelemeye yetkili ve bu alanda yeterli eitim ile donat覺lm覺 kimselerin ger癟ekletirdii bir alan olarak bilinmektedir. Bu kiiler ald覺klar覺 eitim sonucunda bir klinik yeri a癟abilmek de ve hastalar覺n ihtiya癟lar覺 dorultusunda onlar ad覺na gerekli ilemleri ger癟ekletirmektedirler. Bu ama癟 i癟erisinde gerekli hallerde testler yap覺lmakta ve hastan覺n durumunun 癟ok daha iyi bir bi癟imde anla覺labilmesini salamak i癟in t羹m s羹re癟 detayl覺 bi癟imde incelenmektedir. Hastan覺n durumunun kontrol alt覺nda olmas覺 beklenmedik durumlar覺n daha net anla覺lmas覺na ve k覺sa s羹re i癟erisinde 癟繹z羹m odakl覺 bir tedavinin balamas覺na yard覺mc覺 olacakt覺r. Her zaman bu alanda 癟al覺ma g繹sterecek kiilerin bu t羹r problemleri olan kiiler ad覺na en iyi 癟繹z羹m yolunu sunabilmesi ve kiilerin 癟ok daha iyi bir duruma gelmesini salamas覺 gerekmektedir.

Kiilerin genel olarak yaamlar覺 boyunca maruz kald覺klar覺 durumlar onlar 羹zerinde beklenmedik travmalara neden olabilmektedir. Bu alanda 癟al覺ma g繹steren kiiler genel olarak t羹m 癟al覺malar覺n覺 bu kiilerin yaad覺klar覺 duygusal ve psikolojik olarak hissettikleri ve kiiler 羹zerinde ne t羹r etkilere neden olduu 羹zerinde 癟al覺ma g繹stermektedirler. Hastan覺n duruma bal覺 olarak seanslar d羹zenlenip bu durumun 癟ok daha iyi bir bi癟imde anla覺lmas覺 salanmakta ve ne t羹r bir tedavinin oluturulmas覺 gerektiine karar verilmektedir. Genel olarak tan覺 ve tedavi s羹recinde her hastaya ayn覺 y繹ntemi uygulamak doru olmayacakt覺r. Bu nedenle de hastan覺n durumuna g繹re ve her hasta ad覺na yeni bir y繹ntem ortaya konulmaktad覺r.

Klinik psikolog olan kiiler i癟in yap覺lan g繹rev tan覺m覺 i癟erisinde en 繹nemli nokta hastalar覺n m羹dahale edilebilir noktas覺nda gerekli 繹nlem ve ilemlerin ger癟eklemesidir. Burada en 繹nemli nokta erken m羹dahale ve duruma uygun olacak ekilde tekniklerin ger癟ekletirilip k覺sa s羹rede hastan覺n eski sal覺覺na kavumas覺n覺 salamakt覺r.

psikolog h羹lya zanbak
Uzman Klinik Psikolog H羹lya Zanbak Kimdir?

1990 y覺l覺nda Hacettepe niversitesi Psikoloji b繹l羹m羹nden mezun oldu. Uluda niversitesi T覺p Fak羹ltesi Psikiyatri Anabilim Dal覺nda,klinik psikoloji uzmanl覺覺n覺 ald覺. T羹rkiye Futbol Federasyonu taraf覺ndan verilmekte olan spor psikolojisi,psikolojik performans dan覺manl覺覺 eitimlerini tamamlad覺.1996-2004 y覺llar覺 aras覺nda Uluda niversitesi (Bursa) Psikiyatri Anabilim Dal覺nda, 2005 y覺l覺ndan itibaren de ocuk ve Ergen Psikiyatrisinde olmak 羹zere meslekte 24 y覺l覺n覺 tamamlam覺t覺r.

Ayn覺 zamanda, Bursaspor Futbol Kul羹b羹ndepsikolojik performans dan覺man覺 olarak g繹rev yapm覺t覺r. 2000-2012 y覺llar覺 aras覺nda U. SHMYO Sal覺k Psikolojisi, Eitim Fak羹ltesi PDR b繹l羹m羹nde 癟ocuu tan覺ma ve deerlendirme, ruh sal覺覺 ve davran覺 bozukluklar覺, klinik psikoloji derslerinde eitmenlik yapm覺t覺r.

Dumlup覺nar niversitesinin y羹r羹tmekte olduu Aile Dan覺manl覺覺 Eitimindeeitmen olarak g繹rev alm覺, Bilisel davran覺癟覺 terapi, sanatla terapi, stres y繹netimi eitimlerini tamamlam覺t覺r. Bursa A4 Psikiyatri Merkezinde 癟al覺maktad覺r.

Randevu Al

Klinik Psikoloun 襤 Tan覺m覺 Nedir?

 1. Kiilerin doru bir bi癟imde dinlenmesi ve gerekli g繹r羹len her t羹rl羹 test ve g繹r羹melerin ger癟ekleerek hastan覺n ne t羹r bir probleme maruz kald覺覺n覺n tespit edilmesi,
 2. Doru teknik ve tedavinin uygulanabilmesi ad覺na hastan覺n genel olarak neye ihtiya癟 duyduunun anla覺lmas覺,
 3. Yaad覺覺 travmalar incelemek ve i癟 d羹nyas覺nda neler ile m羹cadele ettiini en iyi bi癟imde 癟繹z羹mlemek,
 4. En doru tedavi y繹ntemine karar vermek ve bu s羹reci hastay覺 yormadan, hastan覺n daha fazla y覺pranmas覺na izin vermeden ger癟ekletirmek,
 5. Sorunlar覺n 癟繹z羹m羹 ve kiinin kendisini daha iyi anlamas覺n覺 salayabilmek ad覺na sanatla terapi, psikodrama, oyun terapisi, stresin azalmas覺n覺 salayan terapilerin ger癟ekletirilmeye balanmas覺,
 6. Yaln覺z bir ya da iki g繹r羹me ile bir kan覺ya varmak yerine d羹zenli seanslar sonucunda hastan覺n daha doru bi癟imde tehis konularak tedavi s羹recine balamas覺n覺 salamak,
 7. Genel olarak tedavi s羹recinde hastalar覺n ne aamada olduu kolayca tespit edilebilmektedir. Ancak baz覺 durumlar i癟in daha 羹st bir tedavi gerektiinde bu t羹r hastalar覺n dier uzmanlarca kontrol edilmesini salamak,
 8. Hastalar覺n tedavi s羹recinde gerekli hallerde dier alanlarda da uzman olan kiilerin desteini almak,
 9. Hasta doktor ilikisine her zaman sad覺k kalmak ve bu mahremiyete zarar gelmemesini salamak

klinik psikolog i癟in gerekli g繹rev tan覺mlar覺 aras覺nda yer almaktad覺r.

Klinik Psikologlarda Olmas覺 Gereken zellikler Nelerdir?

klinik psikolog 繹zellikleriGenel olarak klinik psikolog alan覺nda 癟al覺acak kiilerde olmas覺 gereken 繹zellikler 繹yledir;

 1. Kiiye odakl覺 bir tedavi y繹ntemi sergileyebilme becerisi,
 2. Kar覺l覺kl覺 olarak anlay覺a sahip olabilme,
 3. Kar覺s覺nda ki hasta ile ilgili analitik d羹羹nebilme,
 4. Empati kurabilme ve daima hasta doktor ilikisini koruyabilme,
 5. 襤inin gereine uygun davranma ve hasta ile duygusal bir ba kurmay覺p her zaman soukkanl覺 olabilme,
 6. Her t羹rl羹 problemle kar覺 kar覺ya kalabileceini kabul edip buna g繹re s羹rekli bir arat覺rma i癟erisinde bulunabilme,
 7. Kar覺l覺kl覺 olarak anlamak ve anlaabilmek i癟in her zaman iyi bir iletiim yeteneine sahip olmak

bu t羹r alanda hizmet verecek kiilerde mutlaka olmas覺 gereken 繹zellikler aras覺nda yer almaktad覺r.

Kimler Klinik Psikoloji Alan覺nda al覺abilir?

Klinik psikolog olabilmek i癟in g羹n羹m羹z koullar覺nda d繹rt y覺ll覺k Psikoloji b繹l羹m羹n羹 bitirmek ve klinik psikoloji y羹ksek lisans覺 yapmak gerekir. Bu hizmeti verebilmenin art覺 Klinik psikoloji alan覺nda ger癟ekleecek Y羹ksek Lisans olacakt覺r. Bu ekilde bir eitim s羹recini geride b覺rakanlar bu alanda aktif olarak 癟al覺maya balayabilmektedir.

Klinik Psikolog 襤癟in al覺ma Alanlar覺 Nerelerdir?

Klinik psikolog olan kiiler gerekli eitim s羹re癟lerini tamamlad覺ktan sonra bir癟ok yerde diledikleri bi癟imde 癟al覺abilme ans覺na sahiplerdir. Bu kiiler sal覺k sekt繹r羹nde, ruh ve sinir hastal覺klar hastanelerinde, sosyal hizmet b羹rolar覺nda, okullarda, hastanelerde, bir癟ok 羹niversitede, devlet dairelerinde, askeri tesislerde, dan覺manl覺k b羹rolar覺nda ve bunun gibi bir癟ok merkezde 癟al覺ma g繹sterebilmektedirler.

psikiyatrist klinik psikolog fark覺

Klinik Psikolog ve Psikiyatrist Aras覺nda Ne T羹r Farklar Bulunmaktad覺r?

Klinik psikolog alan覺nda 癟al覺ma g繹sterecek kiilerin d繹rt y覺ll覺k psikoloji b繹l羹m羹n羹 bitirmesi ve ard覺ndan Klinik psikolojisi ad覺na iki y覺ll覺k Y羹ksek Lisans program覺n覺 ger癟ekletirmesi gerekmektedir. Psikiyatrist ise alt覺 y覺ll覺k bir eitim alarak t覺p fak羹ltesi mezunu olmas覺 gerekmektedir. Yaln覺zca bununla kalmay覺p bunun d覺覺nda d繹rt y覺l psikiyatri uzmanl覺覺 ad覺na eitim alarak uzmanl覺覺n覺 salamas覺 gerekecektir. Klinik psikoloji alan覺nda 癟al覺acak kiilerin hastalar覺n durumuna g繹re ila癟 yazabilme yetkileri bulunmamaktad覺r. 襤la癟 yazabilme ya da duruma g繹re hastaya ila癟 繹nerebilme yetkisi Psikiyatri alan覺nda uzman kiilerin g繹rev tan覺mlar覺 i癟erisinde yer almaktad覺r. Klinik psikoloji genel olarak tedavi s羹recinin ilk aamas覺d覺r. Bu aamada her t羹rl羹 tetkik yap覺lmakta ve durum bu aamada 癟繹z羹lmedii takdirde psikiyatri servisine ge癟ilerek art覺k t覺bbi m羹dahaleler ger癟eklemektedir. Bu ekilde iki aamal覺 bir durum s繹z konusudur.

Klinik Psikoloa Toplum 襤癟erisindeki Genel Bak覺

Klinik psikolog toplum i癟erisinde yanl覺 alg覺lanmaktad覺r. Genel olarak buraya gelen insanlar bilin癟leri yerinde yaamlar覺na devam edebilecek d羹zeyde olan kiilerdir. Buraya genel olarak i癟inden 癟覺k覺lamaz duygular覺n 繹n羹ne ge癟mek, yaan覺lan baz覺 eylerin kii 羹zerinde yaratt覺覺 psikolojik durumu kontrol alt覺na almak olacakt覺r. Ayn覺 zamanda bazen insanlar yaln覺zca konumak ve i癟inde anlamland覺ramad覺覺 bir durumu yabanc覺 biri ile paylamay覺 arzu edebilmektedir. Bu tip durumlarda daha profesyonel bir yard覺m alabilmek ad覺na yine bu hizmeti tercih edilebilmektedir. G羹n羹m羹zde psikolojik ve ruhsal olarak yaad覺覺m覺z 癟繹k羹leri ve buhranlar覺 tek ba覺m覺za uzun s羹reli olarak atlatmak yerine daha profesyonel bi癟imde bu yard覺mlar覺 alarak kendimizi ve 癟evremizi 癟ok daha iyi bir ekilde anlayabiliriz. B繹ylece t羹m olumsuzluklar覺 bertaraf etmeyi baarm覺 ve art覺k kendimizi 癟ok daha iyi hissedebiliriz.

Genel olarak toplum i癟erisinde Klinik psikolog yard覺m覺ndan akli dengesi yerinde olmayan bireylerin faydaland覺覺 d羹羹n羹lmektedir. Bu nedenle de bu t羹r yard覺mlar覺 alan kiiler ald覺klar覺 yard覺m覺 gizlemek durumunda hissetmekte ve sanki yanl覺 bir ey yap覺yormu hissine kap覺lmaktad覺rlar. Ancak bu aama 癟ok daha rahat bir bi癟imde kar覺l覺kl覺 olarak konuup bireylerin neden bu ekilde bir hisse kap覺ld覺覺n覺 anlamas覺na yard覺mc覺 olacak ve sizin toplum i癟erisinde kendinizi yaln覺zlat覺rma durumunuzun sona ermesini salayacakt覺r. B繹ylesine bir tedaviye g羹n羹m羹zde binlerce insan ihtiya癟 duymu ve yine binlerce insan bu tedavi sayesinde art覺k kendilerini 癟ok daha iyi hissetmeye balam覺lard覺r.

Psikolojiyle ilgili meslekler ve resmi tan覺mlar覺

Uzman psikolog nedir?

Psikolojide farkl覺 uzmanl覺k alanlar覺 vard覺r ve klinik psikoloji de bunlardan biridir. Dier dallar ise end羹stri psikolojisi, sosyal psikoloji vb. olarak g繹sterilebilir. Terapi ama癟l覺 g繹r羹nmek istediiniz psikologlar覺 uzmanl覺k alan覺n覺n klinik psikoloji olmas覺 gerektiine dikkat etmenizi 繹nermekteyiz.

Psikiyatrist kimdir?

Psikiyatrist Ruh Sal覺覺 ve Hastal覺klar覺 Uzman覺 olandoktordur. 6 y覺ll覺k t覺p fak羹ltesini tamamlayan ve sonraT覺pta Uzmanl覺k S覺nav覺na (TUS)girerek baar覺l覺 olan kiiler 4 ila 5 y覺l asistanl覺k yaparlar. Daha sonra uzmanl覺k s覺nav覺nda baar覺 salayarakuzman doktorunvan覺na kavuupruh hastal覺klar覺 uzman覺 (psikiyatrist)olarak 癟al覺abilirler.

Klinik psikolog ve Psikiyatrist aras覺ndaki fark

uzman psikolog bursaAyn覺 konu 羹zerinde hizmet veren kiiler olan psikologlar ve psikiyatristler aras覺nda benzerlikler olduu kadar ay覺rt edici farklar da vard覺r. Hekim olma 繹zellii ve bunun yasal sorumluluklar覺n覺 ta覺yan psikiyatristler, ruh sal覺覺 hususunda t覺p eitiminin de getirdii bak覺 a癟覺s覺 ile ila癟 destei verme yetkisine de sahiptirler. Psikologlar, ila癟 yazma yetkisine sahip deildirler ve terapi teknikleri ile tedavi salayan kiilerdir.

襤deal Uygulama Nedir?

Psikiyatrist ve Psikolog 襤birlii

Klinik psikolog ve psikiyatristler birlikte 癟al覺abilmekte ve bu ekip 癟al覺mas覺 sonucunda y羹ksek etkinlikte sonu癟lar domaktad覺r. rnein bir psikolog, dan覺an覺nda psikiyatrik bir hastal覺k olup olmad覺覺, ila癟 kullan覺m覺 gereklilii gibi konularda psikiyatra bavurabilir. Ayn覺 ekilde bir psikiyatrist de tedaviyi tamamlay覺c覺 veya h覺zland覺r覺c覺 bir fakt繹r olarakklinik psikologlarla ibirliine gidebilir. Bu uygulamay覺 ger癟ekletiren kurumlara 繹rnek olarak Bursada faaliyet g繹steren Bursa A4 Psikiyatri Merkezi g繹sterilebilir.

Psikologlar hakk覺nda s覺k sorulan sorular ve yan覺tlar覺

Psikologlardaki gizlilik prensibi nedir?

Psikologlar mesleklerini yaparken dan覺an覺n bilgilerinin gizlilii ilkesine dikkat ederler. Terapi esnas覺nda dan覺an ile konuulan hi癟 bir ey baka bir yerde dillendirilmez.

Psikologlar覺n tedavi y繹ntemleri nelerdir?

Psikologlar taraf覺ndan uygulanan tedavi ekilleri terapi y繹ntemleridir. G羹n羹m羹zde pek 癟ok terapi y繹ntemi vard覺r ve bunlardan dan覺ana uygun olan覺 se癟ilmelidir. Bu y繹ntemler her ne kadar birbirinden farkl覺 olsa da ortak paydalar覺 dan覺an覺n kendini tan覺mas覺, ifade edebilmesi ve sorun 癟繹zme becerilerini art覺rmas覺 gibi hedeflerdir.

Bireysel terapi ve grup terapisi ne anlama gelmektedir?

Grup terapisi yabanc覺 filmlerden aina olduumuz bir kavram. Grup terapisi, kiiye bir tedavi grubu i癟erisinde payla覺m ve kendini tan覺ma ortam覺 salayarak adeta bir ayna 繹zellii g繹stermektedir.Bireysel terapi ise yaln覺zca psikolog ve hastan覺n olduu ba baa bir g繹r羹medir. En 癟ok uygulanan terapi y繹ntemi bireysel terapidir.

Bursa psikolog seans 羹cretleri

Psikolog se癟imi yaparken maddi kriterler de deerlendirme kapsam覺nda 繹nem tekil edebilmektedir. Kiiler psikoloa gittiklerinde bunun tek seferlik bir durum olmay覺p bir s羹re癟 olduunu ve devam etmesi gerektiini bilmektedirler.

zel 癟al覺an psikologlar, birer 繹zel sekt繹r 癟al覺an覺 olduklar覺 i癟in psikologtan psikoloa bu terapi 羹creti deiim g繹sterebilmektedir. Psikologlar genellikleseans ba覺 羹cret 羹zerinden 癟al覺覺r. Bu 羹creti belirleyen psikoloun kendisidir. SGK kurumlar覺ndaki psikologlar ise sigorta dahilinde 羹cretsiz bi癟imde dan覺an kabul edebilmektedir.

ocuk ve ergen psikolou nedir?

ocuk ve ergen psikolou,klinik psikolojiy羹ksek lisans覺n覺 tamamlay覺p, 癟ocuk ve ergenlerde g繹r羹len ruh sal覺覺 ve bozukluklar覺n覺n tedavisinde g繹rev alan kiilerdir.ocuk ve ergenle 癟al覺an psikolog ayn覺 zamanda ebeveynler ve 癟ocuun dier yak覺n 癟evresini de bu tedaviye dahil edebilmektedir.

Psikoterapi nedir?

psikolog fiyatlar覺 bursaBireylerin duygu, d羹羹nce ve davran覺sal sorunlar覺n覺n 癟繹z羹m羹nde, psikolojik dengenin korunmas覺 ve gelitirilmesine y繹nelik, konumaya dayal覺 ruhsal destek s羹recinipsikoterapiolarak tan覺mlayabiliriz.

Psikoterapist kimdir?

Psikoterapist, psikolojik destek ihtiyac覺nda olan kiilere profesyonel bir 癟er癟eve dahilinde destek veren, ald覺klar覺 psikoterapi eitimleriyle terapi konusunda uzmanlam覺 kiilere denir. Psikoterapistler bireylerle, gruplarla, 癟iftlerle ya da ailelerle onlar覺n ruhsal s覺k覺nt覺lar覺na 癟繹z羹m getirmeleri i癟in ibirlii i癟inde 癟al覺an, psikoterapiyi y繹nlendiren, y繹neten, rehberlik eden, k覺saca uygulayan kiilerdir.

Bursa A4 Psikiyatride verilen hizmetler nelerdir?

Bursada yer alan psikiyatri merkezimizde 癟ocuk ergen ve yetikin dan覺manl覺覺 hizmeti verilmektedir. Zeka testleri ve geliim testleri yap覺larak seviyeleri belirlenip takip edilebilmektedir.
Bu dorultuda merkezimizde aa覺daki hizmetler verilmektedir:

ocuk ergen psikolojisine y繹nelik:

 • 0 6 ya Geliim Deerlendirmesi
 • 6-16 ya Zeka Seviyesinin Tespiti
 • Davran覺 Sorunlar覺
 • Beslenme ve Uyku Sorunlar覺
 • renme G羹癟l羹羹 ve Okul Baar覺s覺zl覺覺
 • Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite
 • Alt Islatma & D覺k覺 Ka癟覺rma
 • Karde K覺skan癟l覺覺
 • Boanma ile Ba Etme
 • S覺nav Kayg覺s覺
 • Meslek Se癟imi
 • Korkular ve Fobiler
 • Kayg覺 ve Baar覺s覺zl覺k
 • fke ve Sald覺rganl覺k
 • Ders al覺ma Al覺kanl覺klar覺
 • Ergenlik D繹nemi Sorunlar覺
 • Kay覺p ve Yas tepkileri
 • zg羹ven Sorunlar覺
 • Bilgisayar / Televizyon Ba覺ml覺l覺覺

Yetikin psikolojisine y繹nelik:

 • G羹ndelik hayat覺n getirdii sorunlarla ba etmede problem 癟繹zme becerilerini gelitirmek
 • Hayattan zevk alamama, boanma, yas, g繹癟 sorunlar覺
 • Kayg覺yla Ba etme
 • Performans Kayg覺s覺
 • 襤 Hayat覺 襤le ilgili Sorunlar
 • Kay覺p ve Yasla M羹cadele
 • Duygusal Sorunlarla Baetme
 • Olumsuz D羹羹ncelerle Baetme
 • Tak覺nt覺l覺 D羹羹nce ve Davran覺lar
 • Sosyal evre ile 襤lgili Sorunlar
 • evre Deiimi 襤le 襤lgili Sorunlar
 • T羹kenme
 • Panik Atak
 • Korkular ve Fobiler
 • zg羹ven Sorunlar覺
 • fke 襤le Ba etme
 • ift ve Ailelere y繹nelik
 • 襤liki sorunlar覺
 • 襤letiim sorunlar覺
 • K覺skan癟l覺k
 • Cinsel sorunlar
 • Evlilie haz覺rl覺k (Evlilik Terapisti & Dan覺man覺bal覺kl覺 yaz覺m覺zda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.)
 • irketlere Y繹nelik
 • G繹reve uygunluun deerlendirilmesi
 • Stres y繹netimi
 • Tak覺m 癟al覺mas覺

羹zerine 癟al覺覺lmaktad覺r.

En iyi psikolog kimdir?

Zaman zaman herkes yard覺ma, profesyonel bir bak覺 a癟覺s覺na ihtiya癟 duyar. nemli olan bu yolda kendini anlayabilecek ve doru yakla覺mlar覺 uygulayabilecek, rahat iletiim kurabileceiz psikolog sizin i癟in en iyi ve tavsiye edilen psikologtur.

Psikolojik rahats覺zl覺klar hakk覺nda:

Psikolojik hastal覺klar覺n sebepleri 癟evresel, genetik veya fiziksel olabilir.Psikolojik ve psikiyatrik bir rahats覺zl覺a sahip olmak i癟in mutlaka bir sebebin varl覺覺 gerekmez.Bu konudaki sebepler kiinin strese dayanma g羹c羹 ve verdii yan覺tlara bal覺 olarak deiim g繹sterebilmektedir. A kiine g繹re stres kayna覺 olan bir fakt繹r B kiinde bu etkiyi g繹stermeye bilir. Bu unsurlar ve etkileri kiilik yap覺s覺 ve yatk覺nl覺覺na bal覺 olarak deiim g繹stermektedir.