Bursa’da Aile Danışma Merkezi

Aile Danışmanlığı Nedir?

Kişilik oluşum aşamaları, bireyin aile ile olan ilişkisi ile başlar. Aile, bireyin kişiliği oluşturması için bir rol model teşkil eder ve ilk sosyal deneyimlerini yaşamasını sağlar. Başka bir biçimde ifade etmek gerekirse, bireye kişiliğini kazandıran unsurlar büyük ölçüde aileden kaynaklanır. Aile kavramının kuvvetli ve sağlıklı bir hâle getirilmesi, bireylerin psikolojik refahı ve gelişim için önemlidir. Aile danışmanlığı kavramını bu perspektifte incelemek faydalı olacaktır.

Aile Nedir?

Aile danışmanlığını tanımlayabilmek için, öncelikle aile kavramını açıklamak gerekir. Aralarında biyolojik ilişki (kan bağı) olan ya da evlenme, evlat edinme gibi bağlar sebebiyle bir arada yaşayan kişilerin oluşturduğu topluluk aile olarak tanımlanır. Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 41.maddesinde aile kavramı toplumun temeli olarak ele alınmaktadır. Aile yapısı ve bu yapıyı oluşturan etmenler, toplumlara ve dönemlere göre değişiklik göstermekle birlikte, aile tarihin her döneminde toplumun önemli bir unsuru olarak kabul edilmiştir.

Aile Danışmanlığının Tanımı Nedir?

Aile danışmanlığı, ailedeki bireylerin birbirleriyle ilişkilerini ve ailenin genel işleyişini konu alan bir disiplindir. Bu disiplinin temel amacı, ailede görülen sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olmak, aile kurumunun ve bu kurumu oluşturan bireylerin sağlıklı kılınmasını sağlayarak, güç ve sağlamlığın arttırılması için çalışmaktır. Aile içindeki çatışmalar, iletişim problemleri ve bireyselleşme konusundaki güçlükler, aile danışmanlığının kapsamına girmektedir.

aile danışmanlığı

 

Aile Danışmanlığı Neden Gereklidir?

Aile, bireylerin sürekli birbirleriyle iletişim ve etkileşim hâlinde oldukları bir kurumdur. Aile ile birey arasında kuvvetli bir etkileşim vardır ve yaşanan sorunlar, bireylerin sağlığını olumsuz biçimde etkiler. Diğer yandan, bireylerin sosyal yaşamda güçlü ve başarılı olabilmeleri için iyi bir aile hayatına sahip olmaları gerekir. Dolayısıyla, aile toplumun en temel kurumu olmakla birlikte, bireyin sağlığı için de önemli bir yere sahiptir.

Aile içinde yaşanan sorunların çözülebilmesi, her zaman aile bireylerinin çabalarıyla mümkün olmayabilir. Sürekli tartışmalar ve çatışmalar, sorunları derinleştirdiği gibi, bireylerin sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Böyle bir durumda, sorunların çözülmesi, bireyleri ve ailenin genelini kötü etkileyen süreçlerin geçirilmesi için profesyonel yardım almak gerekir. Aile danışmanlığı, aile üyelerinin arasındaki bağın sağlıklı bir biçimde kuvvetlenmesini sağlamak için gereklidir.

Aile Danışmanlığının Faydaları Nelerdir?

 • Aile içinde, aile üyeleri arasında yaşanan sorunların çözülmesini, bu sorunların temeline inilerek çözüm yolunun bulunmasını sağlar.
 • Ebeveynlerin rollerini sağlıklı bir biçimde benimsemelerini ve ebeveynlik görevlerini sürdürmelerini sağlayarak, çocukların gelişimine katkıda bulunur.
 • Aile içindeki iletişim sorunlarının çözülmesine, tartışma ve çatışmalardan kaçınılarak sağlıklı bir iletişimin kurulmasına yardımcı olur.
 • Terapi, aile içindeki kişilerin bireysel alanlarını korumaları, çocukların ve gençlerin sağlıklı bir bireyselleşme sürecinden geçebilmeleri için büyük bir öneme sahiptir.
 • Aile içinde yaşanan sorunlarda, bireylerin bu sorunlar yüzünden birbirlerini suçlamaları yerine, sorumluluğu eşit bir biçimde paylaşarak çözüme ulaşmalarını sağlar.

Özel Bursa Aile Danışma Merkezi

Bursa A4 Psikiyatri Merkezi’nde “psikolog – psikiyatrist iş birliği” ilkesi doğrultusunda aile danışmanlığı hizmeti verilmektedir.
Ekibimiz, Uzman Psikolog Hülya Zanbak ve Psikiyatrist Dr. Ünal Yılan‘dan oluşmaktadır.
Çalışma prensiplerimiz’e bu bağlantıdan göz atabilir, aşağıdaki formdan randevu talebinde bulunabilirsiniz.

psikolog hülya zanbak
UZMAN KLİNİK PSİKOLOG HÜLYA ZANBAK KİMDİR?

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı‘nda, klinik psikoloji uzmanlığını tamamladı.
1996-2004 yılları arasında Uludağ Üniversitesi (Bursa) Psikiyatri Anabilim Dalı’nda, 2005 yılından itibaren de Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi‘nde olmak üzere meslekte 23 yılını tamamladı.
Aynı zamanda, Bursaspor Futbol Kulübü‘nde psikolojik performans danışmanı olarak görev yapmıştır. 2000-2012 yılları arasında UÜ. SHMYO Sağlık Psikolojisi, Eğitim Fakültesi PDR bölümünde çocuğu tanıma ve değerlendirme, ruh sağlığı ve davranış bozuklukları, klinik psikoloji derslerinde eğitmenlik yapmıştır.

Bursa A4 Psikiyatri Merkezi’nde çalışmaktadır.
Kişisel sayfasını ziyaret etmek için tıklayın.

Randevu Al

Aile Danışmanlığında Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Öncelikle, terapi sürecinin tarafsız ve profesyonel bir biçimde yönetilmesi gerekir. Terapist, aile içindeki sorunlarda, haklılık veya haksızlık yönünde fikir beyan etmemeli, tavsiye vermemeli, sorunları dinleyerek bu sorunların aile bireyleri tarafından çözülmesine yardımcı olmalıdır. Terapist, aile içindeki çatışmalarda bir hakem ya da sorun çözücü değildir.

Terapistin ailenin bütün bireyleriyle eşit ve güvene, tarafsızlığa dayalı bir ilişki kurması gerekir. Danışanların karar alabilme hakkına saygı duyulması da terapinin sağlıklı bir süreçte ilerleyebilmesi için gereklidir. Terapide kullanılan çeşitli metotlar ve yaklaşımlar bulunmakla birlikte bu süreçlerde tekniklerden çok, terapiyi nitelikli kılmak için gereken yöntem ve uygulamalar üzerinde durulmaktadır.

aile danışma merkezi ücretleriAile Danışmanlığına Hangi Durumlarda Başvurulur?

 • Aile ortamında, bireyler arasında huzursuzluk ve gerilim söz konusuysa, aile içi çatışma ve kavgalar süreklilik kazanmışsa terapiye başvurulması gerekir.
 • Çocuklar ile ebeveynler arasındaki ilişkiler de aile danışmanlığının önemli bir konusudur. Ancak, danışmanlık almak için bariz bir sorun olmasını beklemek gerekmez. Mevcut ilişkileri daha sağlıklı ve güçlü kılmak için de danışmanlık hizmeti alınabilir.
 • Çocuklarda veya ergen bireylerde uyum sorunları, davranış bozuklukları, agresyon veya desosyalizasyon gibi durumlar görülüyorsa, aile danışmanlığına başvurulabilir.
 • Boşanma ve ayrılma süreçlerinde çocukların olumsuz etkilenmelerini önlemek de aile danışmanlığının yardımıyla mümkündür.
 • Aile üyelerinden birinde herhangi bir sağlık sorunu görüldüğünde, bu durum bütün aileyi etkileyecektir. Dolayısıyla, ciddi bir rahatsızlık söz konusuysa aile danışmanlığını de tedavi sürecine dâhil etmek gerekir.
 • Aile bireyleri arasındaki uyum sorunları, aile danışmanlığının başlıca konuları arasındadır.
 • Aile içinde alkol-madde kullanımından, fiziksel ve psikolojik bağımlılıklardan kaynaklanan sorunlar, aile danışmanlığının kapsamına girmektedir.
 • Çocuk ve ergenlerde görülen teknoloji bağımlılığı, aile içi problemlerin hem sebebi hem de sonucu olabilmektedir. Bu tür durumlarda aile danışmanlığı almak ciddi bir zorunluluk olarak kabul edilir.
 • Aile içinde fiziksel ya da psikolojik şiddet söz konusuysa, aile danışmanlığı zorunludur. Bu terapi, genellikle dava süreçlerinde de zorunlu kılınmaktadır.
 • Aile bireylerinden birinin hayatını kaybetmesi durumunda, yas sürecinin sağlıklı bir biçimde atlatılabilmesi için terapi gerekecektir.
 • Depresyon, aile içi sorunlarla ilişkilidir. Aile içi sebeplerden ötürü ortaya çıkan bir durum olmasa bile, ev içindeki iletişimi ve bireylerin ilişkilerini olumsuz etkiler. Bu yüzden, depresyon tedavisinde aile danışmanlığı gerekebilir.
 • Tüm bunlarla birlikte, bireysel terapilerde sorunların çözülebilmesi için çift danışmanlığına ya da aile danışmanlığına başvurulabilir.