Psikiyatrist Dr. Ünal Yılan – Psikolog Hülya ZANBAK
Telefon: (0224) 23 23 600

Bursa A4 Psikiyatri Merkezi’ne göre,

Psikiyatrik  tedavinin hedefi ; sorunsuzluk değil , sorunları çözebilmek için terapötik (gerek psikoterapi gerekse farmokoterapi kullanarak) bir ortam yaratmaktır.

İyileşme süreci ; tedavi edici koşulları oluşturmakla gerçekleşir. Bu koşullar psikiyatrist, psikolog, hasta ve hasta yakınları arasında kurulan 4′lü uyum ile oluşur. Bazen bu uyum sağlanır ve tedavi gerçekleşir. Bazen de sağlanamaz ve tedavi yarım kalır.

Psikiyatrik tedavilerde her hasta için kişiye özel bir tedavi planı yapılır. Oluşturulan plan üzerinden hastanın tedaviye devam etmesi sağlanarak bu  süreç sonuçlandırılmaya çalışılır.

Başvuran kişinin  yakınmalarını, problem alanlarını ve sosyal çevresini anlamanın yanı sıra mevcut kişilik organizasyonu ile kişinin hem bugünkü hem de geçmişteki sorunları ile başa çıkma becerisini güçlendirmeye çalışırız.

Var olan kişilik yapısının üstüne eklenmiş psikiyatrik belirtiler farmakoterapi (ilaçlar) ile hafifletilir. Psikiyatrik belirtilerin baskılanmasının ardından kişinin ; olayları  algılama, değerlendirme ve olaylarla başa çıkma biçimlerine yönelik terapi çalışmalarını amaçlarız.

Grup Terapisi Nedir?

Grup psikoterapisi 3- 20 kişiden oluşan, uygun şekilde seçilmiş hasta ve/veya danışanlara uygulanan bir tedavi biçimidir.

İnsanlar küçük ve geniş gruplar halinde yaşar ve etkileşimlerde bulunurlar. Adeta içinde yaşanılan toplumun bir minyatürünü sağlayan grup psikoterapilerinde, hastalar/ danışanlar, kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlama, tanıma ve kendilerini değiştirme, geliştirme fırsatı bulurlar.

Değişik ekollerde kuramsal donanımları olan ve değişik teknikler kullanan grup yöneticileri, değişimleri sağlamak için grup üyeleri arasındaki dinamikleri ve etkileşimleri kullanır. Grup psikoterapilerinin en büyük özelliği, grup üyelerinin, yönetici/ yöneticilerden olduğu kadar, diğer üyelerden de geri bildirim almalarıdır. Birden çok kişinin birbirlerine yardımı söz konusudur. Bir başka özelliği de, hem kişinin hem de terapistlerin, hastanın/ danışanın, ruhsal, duygusal ve davranışsal tepkilerini doğal şekilleriyle gözleyebilmeleridir.

A4 Psikiyatri Merkezi Bursa’da psikiyatrist ve uzman psikologlarla bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir.

Bireysel Psikoterapi Nedir?

Bireysel psikoterapi, bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını  sağlayan tekniklerin genel  adıdır.
Daha olgun ve uygun bir ruhsal denge sağlamak amacı doğrultusunda zihinsel ve duygusal bozukluk gösteren hastalarla düşünce ve duygu alışverişi kurularak yürütülen bir tedavi bilim ve sanatıdır. Çok genel bir başlık altında söylemek gerekirse, duygusal çatışmaları çözümleyen, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri, çökkünlükleri azaltan, ruhsal uyum düzeyini artıran, kişilerarası ilişkileri daha olgunlaştıran tüm teknik ve yöntemlere bireysel  psikoterapi denilebilir.

Evlilik terapisi nedir?

Evlilik terapisi, beraberliklerinde bir sorun yaşayan çiftlere uygulanan ve ilişkilerini geliştirmeye yönelikmüdahalelerdir ve bir uzman tarafından yapılır. Bu uzman ; sınırlarını bilen, önyargısız ve eşit mesafede duran bir tutumla; çiftin sorun alanlarını, çatışma alanlarını tespit etmesine ve çiftin çatışmayı çözme becerilerini, iletişim becerilerini arttırmaya yardımcı olmaya çalışır. Ama önce uzamış çatışma ve sorunların aile bireylerinin üzerine yüklediği ruhsal olumsuz belirti ve duyguları hafifleterek sağlıklı iletişim ortamı yaratmaya çalışılır. Sizin yolunda gitmeyen bir şeylerin varlığını hissetmeniz ve çözme arayışlarınız ,bu profesyonel ortama müracaatınız, çözümü başlatmak adına atılan ilk adımdır.

Aile terapisi nedir?

Aile terapisi, problemlerde tek bir birey yerine ailenin tüm üyelerini ele alan ve terapiye tabi tutan çeşitli terapi teknikleri için ortak bir adıdır. Bu yaklaşımda tek bir kişi üzerine odaklanmak yerine, ailenin tamamı dinamik bir sistem olarak ele alınır. Grup terapisi biçiminde değerlendirilen aile terapisinde, aile üyelerinin duygularını yapıcı bir şekilde ifade etmesi, tıkanan iletişim kanallarının açılması, çatışmaların uzlaşmayla çözümlenmesi, böylece her üye için daha doyurucu ve tatmin edici bir aile içi etkileşim amaçlanır. Günümüzde değişen adetler nedeniyle aile terapisi yerine çift terapisi ifadesi de kullanılmaya başlanmıştır.

Evlilik ve Aile Terapisi Niçin Gereklidir?

En başarılı ve mutlu ailelerde bile zaman zaman çatışmalar yaşanabilir. Çiftin evlilik ilişkisinin yolunda gitmesini sağlayan faktör ise; evliliklerinde tartışma ve sorun yaşamıyor olmaları değil, yaşadıkları tartışmaları tatlıya bağlayabilmeleri ve çatışmalarını çözebilecek beceriye sahip olmalarıdır. Aksi takdirde aile içerisinde sürekli tartışmaların ve çözülemeyen çatışmaların var olması, ailenin stres seviyesini yükseltir, aile ve evlilik fonksiyonlarında bozulmalara yol açar. Çatışmanın uzaması; çiftlerde kırgınlık, anlaşılmama hissi, yalnızlık duygusu, gücenmişlik, ümitsizlik, hüzün, çaresizlik, öfke, kin gibi olumsuz duyguların doğmasına neden olur. Üstelik bir müddet sonra bu duygular çiftlerin birbirlerine sadece sözel olarak değil, davranışsal olarak da negatif tavırlar sergilemelerine yol açar. Çatışmalı bir evlilik hayatı, depresyon, anksiyete bozuklukları, madde kullanımı, cinsel problemler, gibi pek çok sorunun sebebi olabileceği gibi; çocuklarda ve ergenlerde davranış problemleri de oluşturabilir. Bütün bu ek yük ve bu psikolojide sorun tespiti ve çözümü mümkün olmayacaktır.

Evlilik terapisi, beraberliklerinde bir sorun yaşayan çiftlere uygulanan ve ilişkilerini geliştirmeye yönelikmüdahalelerdir ve bir uzman tarafından yapılır. Bu uzman ; sınırlarını bilen, önyargısız ve eşit mesafede duran bir tutumla; çiftin sorun alanlarını, çatışma alanlarını tespit etmesine ve çiftin çatışmayı çözme becerilerini, iletişim becerilerini arttırmaya yardımcı olmaya çalışır. Ama önce uzamış çatışma ve sorunların aile bireylerinin üzerine yüklediği ruhsal olumsuz belirti ve duyguları hafifleterek sağlıklı iletişim ortamı yaratmaya çalışılır. Sizin yolunda gitmeyen bir şeylerin varlığını hissetmeniz ve çözme arayışlarınız ,bu profesyonel ortama müracaatınız, çözümü başlatmak adına atılan ilk adımdır.