Psikiyatrist Dr. Ünal Yılan – Psikolog Hülya ZANBAK
Telefon: (0224) 23 23 600

Aile ve Çift Terapisi

bursa aile terapisi

Aile ve Çift Terapisi, Bursa A4 Psikiyatri’de verilen terapi hizmetleri arasında yer almaktadır. Aile terapisi, Bursa A4 Psikiyatri’de psikiyatrist ve uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır.

 Aile Danışmanı Dr. Canan YILAN Bursa A4 Psikiyatri Merkezi’nde hizmet vermeye başlamıştır.

Randevu almak için: (0224) 232 236 00

Aile ve Çift Terapisi Nedir?

Aile terapisi, problemlerde tek bir birey yerine ailenin tüm üyelerini ele alan ve terapiye tabi tutan çeşitli terapi teknikleri için ortak bir adıdır. Bu yaklaşımda tek bir kişi üzerine odaklanmak yerine, ailenin tamamı dinamik bir sistem olarak ele alınır. Grup terapisi biçiminde değerlendirilen aile terapisinde, aile üyelerinin duygularını yapıcı bir şekilde ifade etmesi, tıkanan iletişim kanallarının açılması, çatışmaların uzlaşmayla çözümlenmesi, böylece her üye için daha doyurucu ve tatmin edici bir aile içi etkileşim amaçlanır. Günümüzde değişen adetler nedeniyle aile terapisi yerine çift terapisi ifadesi de kullanılmaya başlanmıştır.
Aile terapilerinde amaç; evlilik ve aile içi iletişim, uyum ve doyumu sağlayan davranışları artırarak, evlilik ilişkisinin niteliğini iyileştirmek, eşlerde görülen uyumsuz tutum ve davranışları olabildiğince azaltmak ya da ortadan kaldırmaktır. Peki, evlilik ve aile terapisi bizim sorunlarımıza nasıl çözüm sağlayabilir? Uzman Psikolog Zeynep Şeker’in kaleminden…

Sizin uzun süredir tanıdığız, iyi kötü günleri paylaştığınız, zorlukları beraberce göğüslediğiniz ailenizle oluşan sorunlarınıza; hiç tanımadığınız, hayat görüşünü bilmediğiniz yabancı bir kişi mi çare bulacak?.. Belki önyargılı bir tutum sergileyip, bir mahkemede gibi haklı ya da haksız olarak yargılayıp sizi zor durumda bırakacak, suçlayacak. Belki de yanlış fikirler ve yollar gösterip ahkam kesecek söylemlerde bulunacak… Hayır! Yanlış düşünüyorsunuz…

Evlilik ve Aile Terapisi Niçin Gereklidir?

En başarılı ve mutlu ailelerde bile zaman zaman çatışmalar yaşanabilir. Çiftin evlilik ilişkisinin yolunda gitmesini sağlayan faktör ise; evliliklerinde tartışma ve sorun yaşamıyor olmaları değil, yaşadıkları tartışmaları tatlıya bağlayabilmeleri ve çatışmalarını çözebilecek beceriye sahip olmalarıdır. Aksi takdirde aile içerisinde sürekli tartışmaların ve çözülemeyen çatışmaların var olması, ailenin stres seviyesini yükseltir, aile ve evlilik fonksiyonlarında bozulmalara yol açar. Çatışmanın uzaması; çiftlerde kırgınlık, anlaşılmama hissi, yalnızlık duygusu, gücenmişlik, ümitsizlik, hüzün, çaresizlik, öfke, kin gibi olumsuz duyguların doğmasına neden olur. Üstelik bir müddet sonra bu duygular çiftlerin birbirlerine sadece sözel olarak değil, davranışsal olarak da negatif tavırlar sergilemelerine yol açar. Çatışmalı bir evlilik hayatı, depresyon, anksiyete bozuklukları, madde kullanımı, cinsel problemler, gibi pek çok sorunun sebebi olabileceği gibi; çocuklarda ve ergenlerde davranış problemleri de oluşturabilir. Bütün bu ek yük ve bu psikolojide sorun tespiti ve çözümü mümkün olmayacaktır.

Evlilik terapisi, beraberliklerinde bir sorun yaşayan çiftlere uygulanan ve ilişkilerini geliştirmeye yönelik müdahalelerdir ve bir uzman tarafından yapılır. Bu uzman ; sınırlarını bilen, önyargısız ve eşit mesafede duran bir tutumla; çiftin sorun alanlarını, çatışma alanlarını tespit etmesine ve çiftin çatışmayı çözme becerilerini, iletişim becerilerini arttırmaya yardımcı olmaya çalışır. Ama önce uzamış çatışma ve sorunların aile bireylerinin üzerine yüklediği ruhsal olumsuz belirti ve duyguları hafifleterek sağlıklı iletişim ortamı yaratmaya çalışılır. Sizin yolunda gitmeyen bir şeylerin varlığını hissetmeniz ve çözme arayışlarınız ,bu profesyonel ortama müracaatınız, çözümü başlatmak adına atılan ilk adımdır.